Archiwum miesiąca: listopad 2013

6 kroków skutecznego inwestora – część 2

SONY DSC

Krok 2 – wybór rynków:

Powszechne problemy wśród początkujących inwestorów to zbyt mała dywersyfikacja portfela lub nadmierne rozdrobnienie kapitału:

1. Niska dywersyfikacja portfela – sytuacja gdy większą część środków lokujemy na 1 rynku lub w 1 walorze. Powoduje to nadmierne ryzyko – główny rynek może rosnąć, a „nasza” spółka spadać lub doświadczać dekoniunktury w swojej branży

  • Rezultat to duża strata na kapitale i niskie morale

2. Rozdrobnienie kapitału to sytuacja gdy nadgorliwy inwestor lokuje swoje środki
w zbyt dużej ilości spółek lub walorów.

2

3. Dywersyfikuj swój portfel –  podziel swój kapitał na kilka części i przeznacz na różne rynki np. obligacje, akcje, waluty, lokaty

  • Jeżeli inwestujesz tylko w akcje kupuj akcje przynajmniej 3 spółek i nie więcej niż 8. Ilość walorów dopasuj do wielkości kapitału oraz ilości czasu posiadanego na analizę rynku i kontrolowanie pozycji. 
  • Dywersyfikuj swój portfel według kwot np. posiadając 8000 zł przeznacz na każdy z 4 walorów po 2000 zł. Innym sposobem jest podzielenie portfela na udział procentowy, który ulega zmianie np. początkowo udział spółki w portfelu to 20% ale po gwałtownych wzrostach zwiększył się do 35%, a innych spadł proporcjonalnie.
  • Powiększaj udział w zyskownych pozycjach i zmniejszaj w stratnych – nigdy odwrotnie – uśrednianie ceny w zniżkujących walorach to kopanie coraz głębszego dołka

3

6 kroków skutecznego inwestora – część 1

SONY DSC

1. Jak zostać skutecznym inwestorem?

Zadaj sobie pytanie:
– Czy naprawdę chcesz działać na rynku?
– Jaka jest twoja motywacja do gry (zarobek/hobby/praca)
– Czy rozumiesz, że do sukcesu na rynku wiedzie długa droga, a niektórzy nigdy go nie osiągną?

W skutecznym inwestowaniu nie ma miejsca na improwizację. Aby zarabiać na giełdzie należy przygotować dokładny plan działania i postępować według niego przez 100% czasu. Drogę do własnego planu można podzielić na 6 kroków. Wykluczenie jednego z nich może przesądzić o porażce na rynku.

2

2. KROK 1 – określenie strategii:

– Zawieranie transakcji oraz zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.System generujący sygnały inwestycyjne powinien dawać przewagę nad rynkiem jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu. Najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Bez równowagi emocjonalnej i jasnego umysłu niemożliwy jest skuteczny trading

– Wypracuj własną strategię, dopasowaną do Ciebie

– Aby stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną należy określić:

a) Sposób prognozowania cen – zasady określania trendu, analiza rynku, zdefiniowanie sygnałów transakcyjnych.

b) Taktykę: zdefiniowanie momentu wejścia i wyjścia z rynku, analiza wykonanych działań i wyciągnięcie wniosków

c) Zasady zarządzania pieniędzmi: zasady określania wielkości pozycji, stosunek zysk/ryzyko oraz ochrona kapitału (zlecenia stop loss)

1

5 grzechów inwestorów indywidualnych

Old book in flames

  1. Otwieranie zbyt dużych pozycji – Kuszeni dużymi możliwościami pogłębienia kapitału, chcąc jak najszybciej pomnożyć swój kapitał, inwestorzy zajmuję 
  2. Zbyt późne zamknięcie pozycji, która przynosi straty – badania pokazują, że jeżeli zlecenie zabezpieczające nie zostanie ustawione tuż po zajęciu pozycji, nie zostanie ustawione już nigdy. Tym samym inwestorzy dopuszczają do głębkich strat w portfelu, co prowadzi do złych nawyków, a nawet zniechęcenia i strachu przed grą na giełdzie.
  3. Zbyt krótkie trzymanie pozycji które przynoszą zyski – realizacja niewielkich zysków, aby cieszyć się nim pomimo ograniczonych rozmiarów to błąd. Jeżeli rynek znajduje się w trendzie jest aż 70% szans że bęzie kontynuowany i zamknięcie pozycji na małym zysku będzie przedwczesne. Aby się przed tym uchronić:
  • przygotuj plan działania przed otwarciem pozycji, inaczej pozostaje improwizacja,
  • określ scenariusz, kiedy się poddamy i zamkniemy pozycję, jeśli rynek zwróci się przeciw nam i pojawi się strata,
  • określ warunki dalszego utrzymywania pozycji, która przynosi nam zyski

4. Potrzeba ciągłej aktywności na rynku – Inwestorzy sądzą, że każda potencjalna transakcja jest dla nas okazją, którą koniecznie trzeba wykorzystać. Zanim zdecydujemy się na trade powinniśmy ze spokojem określić potencjał danego ruchu (zysk) oraz ryzyko z nim związane. Dopiero wystąpienie ustalonego wcześniej stosunku (np. 3:1) powinno być bodźcem do zawarcia transakcji.

Horyzont czasowy w zawieraniu transkacji

1. Problem w zawieraniu transakcji w oparciu o wykres dzienny powoduje wątpliwości, szczególnie na rynkach terminowych, gdzie istotne jest jak najbliższe ustawienie zleceń zabezpieczających (z uwagi na dźwignię).

2.Trzymając się zasad, nie można zawrzeć transakcji jeżeli ryzyko jest większe niż 5% kapitału. Rozwiązaniem tego problemu jest zajęcie pozycji na wykresie godzinowym.

3. Gdy kurs zbliża się do poziomu, w którym planujemy zawrzeć transakcję, obserwujemy wykres godzinowy, wyczekując na wiarygodną formację świecową.

4.Kupujemy lub sprzedajmy na otwarciu kolejnej świecy godzinowej, a stop loss ustawiany poniżej formacji jest obarczony mniejszym ryzykiem niż w większej skali.

Poniżej praktyczny przykład zawarcia transakcji na wykresie godzinowym:

 

Obraz1