Archiwum miesiąca: sierpień 2013

Czy można mylić się i zarabiać na giełdzie?

Aby odnieść sukces na giełdzie trzeba być wytrwałym i konsekwentnym przy swojej strategii
Ważne aby ucinać straty jak najszybciej i wybierać tylko najlepsze okazje do zagrania, wtedy istnieje małe prawdopodobieństwo porażki. Częstym błędem inwestorów jest brak strachu przed stratą i szybkie ucinanie zysków. W myśl zasady „ucinaj straty, pozwól zyskom rosnąć”, ustawiam zlecenia zabezpieczające stosunkowo blisko, gdy jednak posiadasz zyskowne pozycje nie ucinaj ich zbyt szybko. Nie musisz zawsze mieć racji. Wystarczy 20% skuteczności. Nie wierzysz? Sprawdź naszą symulację.

2

Nawet 2 dobre transakcje na 10 mogą dać na koniec zysk. Przy dobrym zarządzaniu kapitałem i zwracaniem uwagi na relację zysk/ryzyko , nawet 10 losowo zawartych transakcji może wygenerować zysk. Pamiętaj, rezultat transakcji jest losowy, ale nie to ile się traci!

Ograniczanie strat

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania kapitałem jest ograniczanie strat. Jest to jeden z największych problemów, nie tylko początkujących inwestorów.

Badania potwierdzone doświadczeniem wielu inwestorów pokazują, że nawet jedna pozycja pozostawiona bez ochrony może powodować dotkliwe straty dla całego portfela, które bardzo ciężko odrobić. Zarabiając w 19 na 20 pozycji i pozostawiając jedną bez zabezpieczenia, narażamy całość naszego kapitału. Spółki nierzadko tracą po kilkadziesiąt % przy bardzo silnych ruchach, a zdarzają się również bankructwa.

Doświadczenia wielu traderów pokazują, że jeżeli stop loss nie zostanie postawiony tuż po zajęciu transakcji to nie zostanie postawiony już nigdy! (oczekiwanie na odrobienie strat „papierowych”, a później „machnięcie ręką”).

Poniżej przedstawiamy symulację, która pokazuje jak trudne jest odrabianie strat.

qqqqq

 

Trzy czynniki sukcesu na rynku

1)Prognozowanie cen
Podstawowy element podejmowania decyzji transakcyjnych, oparty na analizie technicznej lub fundamentalnej, dający informację jaką zająć pozycję na rynku – długą lub krótką

Stock chart with calculator, fountain pen and eyeglasses

 

 

 

 

 

2)Taktyka

Określenie dokładnego planu transakcji, momentu wejścia na rynek i wyjścia z niego. Nie trzeba być non stop na rynku, ale wybierać najlepsze momenty. Paradoksalnie można dobrze rozpoznać ruch i ponosić wysokie straty. Szczególnie istotne na rynkach z dźwignią

1

3)Zasady zarządzania pieniędzmi
Nawet zawarcie transakcji w dobrym kierunku, w dobrym momencie nie gwarantuje zysków. Dywersyfikacja portfela, określenie ryzyka i relacji zysku do ryzyka, oraz stawianie zleceń obronnych to aspekty, bez których skuteczne inwestowanie jest niemożliwe.

3