Archiwum kategorii: Podatki

Optymalizacja podatkowa

Żyjemy w świecie, na którym podatki spotykają nas na każdym kroku (akcyza, VAT, PIT, CIT, podatek od dochodów kapitałowych,…). Słowa Benjamina Franklina: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” nie sprawdzają się jednak w każdym przypadku, gdyż istnieją sposoby na odroczenie płatności podatku lub nawet całkowite uniknięcie jego zapłacenia.

Dzisiejsze regulacje prawne pozwalają na całkowite uniknięcie zapłacenia podatku Belki. Jest to możliwe dzięki IKE, z którego środki wypłacone po ukończeniu 60. roku życia (lub 55 w szczególnym przypadku) są zwolnione z tego podatku. Indywidualne Konto Emerytalne może przyjmować różne formy: lokaty, rachunku maklerskiego czy inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Istnieją także sposoby na odroczenie płatności podatku. Odroczenie takie jest korzystne z punktu widzenia inwestora, ze względu na zmianę wartości pieniądza w czasie, a także dlatego że przez ten czas pieniądze mogą dla nas pracować. Podatek od odpłatnego zbycia papierów wartościowych, kiedy podatek płaci inwestor, można odroczyć na kilka sposobów:

  • Sprzedaż i ponowne odkupienie spółek, na których posiadamy sporą stratę – metoda ta wymaga od inwestora śledzenia faktycznych zysków i strat na poszczególnych akcjach
  • Wstrzymanie się ze sprzedażą walorów co najmniej do początku nowego roku podatkowego
  • Wykorzystanie IKE w domu maklerskim, w którym jest założony zwykły rachunek maklerski. Wtedy podatek Belki płacimy dopiero po wypłaceniu środków z tego rachunku. Ten sposób ma jednak pewne ograniczenia, gdyż maksymalna roczna kwota jaką inwestor może wpłacić na rachunek maklerski prowadzony w ramach IKE to trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok
  • Wykorzystanie emisji z prawem poboru, gdy wartość prawa poboru przekracza znacząco dotychczasowy zysk osiągnięty na akcjach tej spółki. Czynnością jaką powinien wykonać inwestor, jest jednoczesna sprzedaż posiadanych akcji i objęcie nowej emisji w dniu odcięcia praw poboru. Dzięki tej operacji wykazujemy stratę, od której oczywiście nie odprowadza się podatku
  • Konwersja jednostek uczestnictwa  pomiędzy różnymi subfunduszami jednego TFI.

Istnieje zatem kilka sposobów na optymalizację podatkową swoich inwestycji, należy jednak pamiętać, że prawo podatkowe często się zmienia i niektóre metody optymalizacji mogą stać się nieaktualne. Dobrze jest zatem czasami skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który podpowie jak zgodnie z prawem uniknąć lub odroczyć zapłatę podatku.