Archiwum kategorii: Bez kategorii

6 kroków skutecznego inwestora – część 2

SONY DSC

Krok 2 – wybór rynków:

Powszechne problemy wśród początkujących inwestorów to zbyt mała dywersyfikacja portfela lub nadmierne rozdrobnienie kapitału:

1. Niska dywersyfikacja portfela – sytuacja gdy większą część środków lokujemy na 1 rynku lub w 1 walorze. Powoduje to nadmierne ryzyko – główny rynek może rosnąć, a „nasza” spółka spadać lub doświadczać dekoniunktury w swojej branży

  • Rezultat to duża strata na kapitale i niskie morale

2. Rozdrobnienie kapitału to sytuacja gdy nadgorliwy inwestor lokuje swoje środki
w zbyt dużej ilości spółek lub walorów.

2

3. Dywersyfikuj swój portfel –  podziel swój kapitał na kilka części i przeznacz na różne rynki np. obligacje, akcje, waluty, lokaty

  • Jeżeli inwestujesz tylko w akcje kupuj akcje przynajmniej 3 spółek i nie więcej niż 8. Ilość walorów dopasuj do wielkości kapitału oraz ilości czasu posiadanego na analizę rynku i kontrolowanie pozycji. 
  • Dywersyfikuj swój portfel według kwot np. posiadając 8000 zł przeznacz na każdy z 4 walorów po 2000 zł. Innym sposobem jest podzielenie portfela na udział procentowy, który ulega zmianie np. początkowo udział spółki w portfelu to 20% ale po gwałtownych wzrostach zwiększył się do 35%, a innych spadł proporcjonalnie.
  • Powiększaj udział w zyskownych pozycjach i zmniejszaj w stratnych – nigdy odwrotnie – uśrednianie ceny w zniżkujących walorach to kopanie coraz głębszego dołka

3

Zwiększanie zysków poprzez zwiększenie skuteczości

Ustaliłeś już własną taktykę działania na rynku, wiesz jak progonozowac ceny. Znasz też zasady zarządzania pieniędzmi. Osiągasz zyski, jednak nie rekompensują one twojego zaangażowania i poświęconego czasu? Czasem w poprawnie działającym systemie zacina się jeden element, który blokuje maszynę. Po jego nasmarowaniu wszystko wraca do normy. Na giełdzie jednym z takich zabiegów jest zwiększona skuteczność! Zobacz poniżej symulację stopy zwrotu przy takich samych paramterach ze zwiększoną skutecznością o 20%.

asaas 2

Zauważ, że zwiększenie skuteczności o 20% zmienia minimalny zysk z 60% do 140%. W tym wypadku efekt synergii podnosi wynik o ponad 230%. W celu zwiększenia skuteczności decydujemy się nawet na zagrania przy jego minimalnym stosunku zysku do ryzyka 3:1 nie czekając na „złoty strzał”. Czasem zwiększenie częstotliwości zawierania transakcji, oczywiście przy założeniu, że wszystkie elementy systemu funkcjonują dobrze, pomaga zwiększyć końcowe zyski.

Czy można mylić się i zarabiać na giełdzie?

Aby odnieść sukces na giełdzie trzeba być wytrwałym i konsekwentnym przy swojej strategii
Ważne aby ucinać straty jak najszybciej i wybierać tylko najlepsze okazje do zagrania, wtedy istnieje małe prawdopodobieństwo porażki. Częstym błędem inwestorów jest brak strachu przed stratą i szybkie ucinanie zysków. W myśl zasady „ucinaj straty, pozwól zyskom rosnąć”, ustawiam zlecenia zabezpieczające stosunkowo blisko, gdy jednak posiadasz zyskowne pozycje nie ucinaj ich zbyt szybko. Nie musisz zawsze mieć racji. Wystarczy 20% skuteczności. Nie wierzysz? Sprawdź naszą symulację.

2

Nawet 2 dobre transakcje na 10 mogą dać na koniec zysk. Przy dobrym zarządzaniu kapitałem i zwracaniem uwagi na relację zysk/ryzyko , nawet 10 losowo zawartych transakcji może wygenerować zysk. Pamiętaj, rezultat transakcji jest losowy, ale nie to ile się traci!

Ograniczanie strat

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania kapitałem jest ograniczanie strat. Jest to jeden z największych problemów, nie tylko początkujących inwestorów.

Badania potwierdzone doświadczeniem wielu inwestorów pokazują, że nawet jedna pozycja pozostawiona bez ochrony może powodować dotkliwe straty dla całego portfela, które bardzo ciężko odrobić. Zarabiając w 19 na 20 pozycji i pozostawiając jedną bez zabezpieczenia, narażamy całość naszego kapitału. Spółki nierzadko tracą po kilkadziesiąt % przy bardzo silnych ruchach, a zdarzają się również bankructwa.

Doświadczenia wielu traderów pokazują, że jeżeli stop loss nie zostanie postawiony tuż po zajęciu transakcji to nie zostanie postawiony już nigdy! (oczekiwanie na odrobienie strat „papierowych”, a później „machnięcie ręką”).

Poniżej przedstawiamy symulację, która pokazuje jak trudne jest odrabianie strat.

qqqqq

 

Trzy czynniki sukcesu na rynku

1)Prognozowanie cen
Podstawowy element podejmowania decyzji transakcyjnych, oparty na analizie technicznej lub fundamentalnej, dający informację jaką zająć pozycję na rynku – długą lub krótką

Stock chart with calculator, fountain pen and eyeglasses

 

 

 

 

 

2)Taktyka

Określenie dokładnego planu transakcji, momentu wejścia na rynek i wyjścia z niego. Nie trzeba być non stop na rynku, ale wybierać najlepsze momenty. Paradoksalnie można dobrze rozpoznać ruch i ponosić wysokie straty. Szczególnie istotne na rynkach z dźwignią

1

3)Zasady zarządzania pieniędzmi
Nawet zawarcie transakcji w dobrym kierunku, w dobrym momencie nie gwarantuje zysków. Dywersyfikacja portfela, określenie ryzyka i relacji zysku do ryzyka, oraz stawianie zleceń obronnych to aspekty, bez których skuteczne inwestowanie jest niemożliwe.

3