Błędy inwestorów

Chcąc efektywnie inwestować na rynku kapitałowym należy wystrzegać się pewnych błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na stopę zwrotu z inwestycji. Warto je znać, aby w przyszłości wystrzegać się zachowań, na które często nie zwraca się uwagi. Stosowane w dłuższej perspektywie mogą znacznie uszczuplić kapitał każdego inwestora. Do najczęściej popełnianych błędów zalicza się:

  1. Otwieranie zbyt dużych pozycji – jest to grzech chciwości, inwestorzy chcą jak najszybciej pomnożyć swój kapitał i inwestują znaczne środki w dane aktywa. W przypadku spadku ich kursu konsekwencje będą bardzo bolesne dla inwestora, gdyż spadek ten dotknie również znacznego kapitału zainwestowanego w te aktywa.
  2. Zbyt późne zamykanie pozycji przynoszących straty – stratne pozycje należy natychmiast zamykać, aby nie zanotować jeszcze większej straty kapitału. Bardzo często inwestorzy wierzą w swoje przewidywania, że „za chwilę kurs się odbije” i niestety w miarę upływu czasu coraz trudniej jest im zamknąć coraz bardziej stratną pozycję.
  3. Zbyt krótkie utrzymywanie pozycji przynoszących zyski – inwestorzy bardzo często zbyt szybko zamykają zyskowne pozycje, aby cieszyć się zarobionymi pieniędzmi, pomimo że nie są to kwoty bardzo wysokie. Wiąże się to również z niedostrzeganiem tego, że korzystny dla nas trend może być kontynuowany i zamknięcie pozycji będzie przedwczesne.
  4. Brak przygotowania planu działania przed otwarciem pozycji – jest to równoważne z improwizacją na rynku. Zanim inwestor otworzy pozycję powinien przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze. Powinien wiedzieć wcześniej, kiedy ma się poddać i zamknąć pozycję, gdy ta zacznie przynosić straty. Jednocześnie ważne jest określenie warunków dalszego utrzymywania pozycji przynoszącej zyski
  5. Potrzeba ciągłej aktywności na rynku – powoduje, że każda potencjalna transakcja jest dla nas okazją. Należy określić potencjał danego ruchu (zysk) oraz ryzyko z nim związane. Dopiero wystąpienie ustalonego wcześniej stosunku zysk/ryzyko (np. 3:1) powinno być bodźcem do zawarcia transakcji.
  6. To tylko kilka najważniejszych błędów popełnianych przez inwestorów na rynku kapitałowym. Często zamiast zastanawiać się jak efektywnie pomnożyć kapitał należy zadać sobie pytanie jakich błędów trzeba się wystrzegać aby osiągnąć zamierzony cel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =