Trzy czynniki sukcesu na rynku

1)Prognozowanie cen
Podstawowy element podejmowania decyzji transakcyjnych, oparty na analizie technicznej lub fundamentalnej, dający informację jaką zająć pozycję na rynku – długą lub krótką

Stock chart with calculator, fountain pen and eyeglasses

 

 

 

 

 

2)Taktyka

Określenie dokładnego planu transakcji, momentu wejścia na rynek i wyjścia z niego. Nie trzeba być non stop na rynku, ale wybierać najlepsze momenty. Paradoksalnie można dobrze rozpoznać ruch i ponosić wysokie straty. Szczególnie istotne na rynkach z dźwignią

1

3)Zasady zarządzania pieniędzmi
Nawet zawarcie transakcji w dobrym kierunku, w dobrym momencie nie gwarantuje zysków. Dywersyfikacja portfela, określenie ryzyka i relacji zysku do ryzyka, oraz stawianie zleceń obronnych to aspekty, bez których skuteczne inwestowanie jest niemożliwe.

3

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × jeden =