Archiwa tagu: stop loss

Warunek udanej transakcji – odpowiednia relacja zysku do ryzyka

Tak jak wcześniej wskazywaliśmy, najlepsi gracze osiągają zyski zaledwie z 40% transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski. Jak tego dokonują?

Ponieważ większość ich transakcji jest stratnych należy zadbać o jak najlepszą jakość zagrań zgodnie z przykazaniem „akceptacja dużych zysków i małych strat”. Jaka powinna być odpowiednia relacja zysku do ryzyka?

Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 – to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję
aby osiągnąć pożądany efekt zlecenia zabezpieczające musza być stawiane jak najbliżej, aby w miarę szybko ucinać błędne transakcje. Natomiast zyski, mimo pokusy, nie mogą być likwidowane zbyt szybko (target), a i nie wolno zbyt długo zwlekać i inkasować je gdy osiągną założony pułap. Po zajęciu pozycji kluczowe jest kontrolowanie swoich emocji. Przykład poprawnego zajęcia transakcji, prowadzenia i realizacji zysku.

1

 

 

Ograniczanie strat

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania kapitałem jest ograniczanie strat. Jest to jeden z największych problemów, nie tylko początkujących inwestorów.

Badania potwierdzone doświadczeniem wielu inwestorów pokazują, że nawet jedna pozycja pozostawiona bez ochrony może powodować dotkliwe straty dla całego portfela, które bardzo ciężko odrobić. Zarabiając w 19 na 20 pozycji i pozostawiając jedną bez zabezpieczenia, narażamy całość naszego kapitału. Spółki nierzadko tracą po kilkadziesiąt % przy bardzo silnych ruchach, a zdarzają się również bankructwa.

Doświadczenia wielu traderów pokazują, że jeżeli stop loss nie zostanie postawiony tuż po zajęciu transakcji to nie zostanie postawiony już nigdy! (oczekiwanie na odrobienie strat „papierowych”, a później „machnięcie ręką”).

Poniżej przedstawiamy symulację, która pokazuje jak trudne jest odrabianie strat.

qqqqq

 

Przesłanki do zarządzania kapitałem

Zawieranie transakcji oraz często niedoceniane zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.

Umiejętność analizowania wykresów jest niezbędna do skutecznego inwestowania na giełdzie, jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu i wysokich zysków.

Ostatnim i najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Równowaga emocjonalna i jasny umysł są kluczem do sukcesu na giełdzie. Nawet jeżeli posiadalibyśmy skuteczny system i świetnie potrafili zarządzać swoim portfelem, to nasze zyski nie byłby pewne. Czynnik psychologiczny w inwestowaniu to szacunkowo ok. 70%, chociaż część ekspertów twierdzi, że jeszcze więcej.

Dzieje się tak ponieważ jako ludzie nie potrafimy wyeliminować emocji podczas inwestowania. Chciwość i strach powodują, że nasze decyzje bardzo często odbiegają od racjonalnych i w normalnych warunkach nigdy nie podjęlibyśmy decyzji takich jak pod wpływem silnych emocji. Dlatego tak ważne w procesie inwestowania jest analiza rynku przed sesją i określanie możliwych strategii, tak aby podczas gdy rynek gra, nie wpadać w panikę i ciągle mieć przygotowany plan działania. Nawet jeżeli trzymamy się planu przez 99% czasu, a tylko 1 raz złamaliśmy zasady, w pesymistycznym wariancie możemy stracić cały kapitał.

1

 

Stop lossy

W zarządzaniu portfelem inwestycyjnym niezmiernie ważną rzeczą jest kontrola ryzyka w ramach dopuszczalnej straty. Straty można kontrolować na dwa sposoby: na początku swojej inwestycji przyjmujemy, w jakich sytuacjach zamykamy pozycję i stosujemy się do tych zasad albo ustawiamy stop lossy. Pierwszy sposób jest zdecydowanie trudniejszy w realizacji, gdyż wymaga od inwestora dużej dyscypliny, stop lossy natomiast automatycznie zamykają naszą pozycję, gdy kurs danego waloru spadnie do określonego poziomu.Są to zlecenia sprzedaży Po Każdej Cenie (PKC) z limitem aktywacji.

Aspekty techniczne:

 1. Podlega ono aktywacji, jeśli kurs ostatniej transakcji jest równy lub niższy od limitu aktywacji
 2. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji tego zlecenia musi być niższy od kursu ostatniej transakcji
 3. Oprócz zlecenia stop loss istnieje również bardzo podobne, choć różniące się w jednej zasadniczej kwestii, zlecenie stop limit. Jedyna różnica między tymi zleceniami jest taka, że w przypadku stop limit, w momencie jego aktywacji, zlecenie jest realizowanie po cenie ustalonej przez inwestora, nie zaś PKC.

Zlecenia stop loss są istotne z kilku powodów:

 1. Eliminacja niepewności związanej z wielkością straty
 2. Przygotowanie się na najgorszy scenariusz
 3. Świadomość zagrożeń związanych ze spekulacją
 4. Umiejętność ponoszenia strat
 5. Nie można wygrywać za każdym razem
 6. Wyróżnia się kilka rodzajów zleceń stop loss:
 7. Oparte na zmienności (np. 2xATR)
 8. Wynikające z wykresów (np. opory i wsparcie, trend, zniesienia)
 9. Stopy wskaźnikowe (np. sygnały sprzedaży na MACD)
 10. Stopy nominalne (np. 3% pozycji)
 11. Stopy kapitałowe (jako % ogółu swojego kapitału)

Zlecenia stop loss są zatem odpowiedzią na dwie zasady inwestowania Grahama: po pierwsze nie trać, a po drugie nie zapomnij o zasadzie numer jeden. Używając tych zleceń zapewnimy bezpieczeństwo naszemu kapitałowi i będziemy mogli skupić się na wyszukiwaniu kolejnych okazji inwestycyjnych.