Stop lossy

W zarządzaniu portfelem inwestycyjnym niezmiernie ważną rzeczą jest kontrola ryzyka w ramach dopuszczalnej straty. Straty można kontrolować na dwa sposoby: na początku swojej inwestycji przyjmujemy, w jakich sytuacjach zamykamy pozycję i stosujemy się do tych zasad albo ustawiamy stop lossy. Pierwszy sposób jest zdecydowanie trudniejszy w realizacji, gdyż wymaga od inwestora dużej dyscypliny, stop lossy natomiast automatycznie zamykają naszą pozycję, gdy kurs danego waloru spadnie do określonego poziomu.Są to zlecenia sprzedaży Po Każdej Cenie (PKC) z limitem aktywacji.

Aspekty techniczne:

 1. Podlega ono aktywacji, jeśli kurs ostatniej transakcji jest równy lub niższy od limitu aktywacji
 2. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji tego zlecenia musi być niższy od kursu ostatniej transakcji
 3. Oprócz zlecenia stop loss istnieje również bardzo podobne, choć różniące się w jednej zasadniczej kwestii, zlecenie stop limit. Jedyna różnica między tymi zleceniami jest taka, że w przypadku stop limit, w momencie jego aktywacji, zlecenie jest realizowanie po cenie ustalonej przez inwestora, nie zaś PKC.

Zlecenia stop loss są istotne z kilku powodów:

 1. Eliminacja niepewności związanej z wielkością straty
 2. Przygotowanie się na najgorszy scenariusz
 3. Świadomość zagrożeń związanych ze spekulacją
 4. Umiejętność ponoszenia strat
 5. Nie można wygrywać za każdym razem
 6. Wyróżnia się kilka rodzajów zleceń stop loss:
 7. Oparte na zmienności (np. 2xATR)
 8. Wynikające z wykresów (np. opory i wsparcie, trend, zniesienia)
 9. Stopy wskaźnikowe (np. sygnały sprzedaży na MACD)
 10. Stopy nominalne (np. 3% pozycji)
 11. Stopy kapitałowe (jako % ogółu swojego kapitału)

Zlecenia stop loss są zatem odpowiedzią na dwie zasady inwestowania Grahama: po pierwsze nie trać, a po drugie nie zapomnij o zasadzie numer jeden. Używając tych zleceń zapewnimy bezpieczeństwo naszemu kapitałowi i będziemy mogli skupić się na wyszukiwaniu kolejnych okazji inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + siedem =